Hopp til innholdet

Innkalling til Årsmøte!

  • av

Innkalling til årsmøte 2022
HVOR: Deichman Hovedbibliotek, Rom Apalløkka 3. etasje
NÅR: 3. september KL. 13.00-16.00
HVEM: Alle ordinære medlemmer
HVA: Årsmøte er Eksists høyeste myndighet og har vedtektsfestede saker å
behandle, i tillegg til andre oppkommene saker. Foreløpig saksliste er som følger:
(O = ORIENTERING, D = DEBATT, V = VEDTAK) Årsmelding (V)
Styret legger frem hva organisasjonens virksomhet siden forrige årsmøte. Årsmøtet vedtar om det er godkjent eller ikke.
Årsmelding legges ved sakspapirer.
Arbeidsplan (D)
Årsmøtet behandler foreslått arbeidsplan fra styret for det kommende året. Styrets forslag legges ved sakspapirer.
Regnskap (V)
Styret legger frem organisasjonens regnskap siden forrige årsmøte. Årsmøtet vedtar om det er godkjent eller ikke. Regnskap
legges ved sakspapirer.Budsjett (V)
Årsmøtet skal behandle og vedta budsjett for det kommende året, inkludert sette medlemskontingent. Forslag til budsjett legges
ved sakspapirer.
Valg (V)
Nytt styre velges hvert årsmøte. Vi skal etter vedtektene velge
· leder og nestleder
· styremedlemmer
· eventuelle varamedlemmer
Kandidater til styret bes gi beskjed til agsvs@eksist.no før møtet for ryddighet, men det er ikke et krav.
Vedtektsendringer (V)
Årsmøtet har myndighet til å endre vedtekter ved 2/3 flertall. Styret kommer til å foreslå noen endringer. Alle medlemmer
oppfordres til å lese gjeldende vedtekter og foreslå endringer om det anses som nødvendig. Send inn endringsforslag til
agsvs@eksist.no innen 27. august. Gjeldende vedtekter finner du her: https://eksist.no/vedtekter/
Andre innkomne forslag
Medlemmer har rett til å komme med forslag til saker til årsmøtet helt frem til én uke før årsmøtet, det vil si 27. august. Send
forslag til agsvs@eksist.no. Å sende inn saker betyr at vi får mulighet til å behandle saker som styret ikke har tenkt på. Slik drar
organisasjonen nytte av et større mangfold av perspektiver og meninger. Forslag til behandling av sak kan for eksempel være en
resolusjon. Ta gjerne kontakt med styret om du ønsker å sende inn forslag, men ikke vet helt hvordan.
Sakspapirer og fullstendig saksliste sendes ut til medlemmer
senest fire dager før årsmøte

Vi i styret til Eksist! gleder oss!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *