Hopp til innholdet

Anbefalt litteratur

Vi anbefaler litteratur i alle former og genre….

Thomas Hylland Eriksen  – Øyeblikkets tyranni  

Forut for sin tid evnet Eriksen å sette ord på de åpenbare og de dulgte konsekvensene av det fremadstormende informasjonssamfunnet.  Han gir oss konsepter som “tidens fragmentering” og “stabling av øyeblikk” som verktøy til å forklare hvordan tiden stadig stopper opp og begynner på nytt, for hver avbrytelse og hvert fokusflytte. I mangelen på “langsom tid” står vi i fare for å miste oversikten over større sammenhenger. Dette setter han i sammenheng med den voldsomme informasjonsmengden som, hvis vi ikke klarer å filtrere noe ut, overmanner vår evne til progresjon og dybdeforståelse.  

… og alt dette formidles i en lekende, tilgjengelig, men ikke fordummende bok. Eriksen utkonkurrerer meg totalt i humor og forklaringsevne, så ikke nøy deg med å lese mine tanker rundt den.  

James Williams – Stand out of our light.

Williams leker med en artig anekdote om filosofen Diogenes. Spørsmålet roterer rundt hva det er vi vil ville, og om teknologien er kompatibel med våre egentlige ønsker. I en lett og ufarlig innpakning, med mye humor og tilgjengelige forklaringer er dette utmerket bruk av noen timer til overs. Teksten finnes som bok eller her

Shoshana Zuboff – THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALSISM

Til tross for den skremmende fremmedord-pregete tittelen, er Zuboff’s grundige analyse så tilnærmelig en såpass ambisiøs bok kan være. Anbefales for alle som ønsker en grundig innføring i oppmerksomhetsøkonomien. Kom også ut på norsk i 2020

Sartres – Existentialism is a humanism

En klassiker i ekstensialistisk lesning, Sartres korte forsvar av ekstensialismen er en god innføring i hva «virkeligjort» egentlig betyr. Uansett om man er enig eller ikke, er språket så prosaisk at selv den mest innbitte essensialist bør få noe ut av det. Finnes blant annet her

Nicholas Carr, Is Google making us stupid?

Kort, levende, og godt om hvordan konstant tilgjengelighet, stimuli og distraksjoner påvirker vår oppmerksomhet. Teksten er skrevet i The Atlantic

Vagant 01/2021

Temaet er teknologi, og artikkelen til Aksel Rogstad er spesielt interessant.

Sebastian Watzl: om oppmerksomhet og demokrati

Watzl beskriver oppmerksomheten, og dens rolle i å skape oss selv og samfunnet. Hva skjer når det ikke lenger bare er vi som styrer den? Interessante spørsmål som bør gjøre alle litt skeptiske til arrangementer på facebook. Teksten er å finne på UIO sine nettsider