Hopp til innholdet

Medlemskap i Eksist!

Vi trenger deg på dekk! Bli medlem i Eksist! – og bidra til en forsvarlig digital fremtid!

I Eksist! har vi to typer medlemskap:

Ordinært medlemskap

 • Kontingent: 50 kroner
 • Aldersgrense: 18 år
 • Stemmerett ved årsmøte
 • Invitasjon til våre medlemsmøter
 • For deg som vil være mannskap på vårt metaforiske seilas.
 • Send inn en forespørsel til agsvs@eksist.no
 • Fortell litt om hvorfor du ønsker å melde deg inn i Eksist- så behandler styre din søknad ved første mulighet.

Støttemedlemskap

 • Kontingent: 50 kroner
 • Invitasjon til våre medlemsmøter
 • For deg som vil være med på turen, eller vinke farvel fra kaia- støttemannskap er ordet!
 • Meld deg inn til agsvs@eksist.no
Hvorfor ber vi ordinære medlemmer begrunne sin søknad?

Frykt ikke – terskelen er lav. Likevel er vi en ung organisasjon, og avhengige av at medlemmene våre forstår hvem vi er. For oppklaring av vårt formål, her er et utdrag fra vedtektene:

Fremme individets valgfrihet i møte med digitale arenaer. Vi er skeptiske til hvordan digitale medier griper inn i menneskers målsetning i livet, og hindrer at teknologibrukere har en reell mulighet til å regulere sin digitale hverdag.

Det vil si: vi er opptatt av individets rettigheter og frihet først, og så andre digitale rettigheter som en konsekvens av dette.