Hopp til innholdet

Om

Det er opplest og vedtatt at sosiale medier, nettaviser og mobilspill tar opp mer og mer av hverdagen vår. Hva gjør det med vår mentale helse, vår forståelse av mennesket, og din tilgang til, og råderett over,  livet? Dette er spørsmålene Eksist! er opptatt av.

Informasjonssamfunnet lover deg frihet, men teknologien som skulle gi deg hele verden ender med å ta den ifra deg. For hva skjer når man alltid kan gjøre noe mer stimulerende enn å stirre ut av vinduet? Hva gjør det med oss og bli behandlet som deterministiske dominobrikker som kan ledes ned i kaninhull etter Silicon Valleys ønsker? Og alltid kunne være tilgjengelig til alle døgnets tider?  Hva gjør det med den offentlige debatten at ingen har tid til å sette seg inn i saker om man ikke kan gjøre det på bussen, og da helst på under et minutt?

Teknologi bør bedre menneskets liv, ikke stykke det opp i deler for små til å underbygge en kontinuerlig identitet, eller i nattens mulm og mørke endre definisjonen av mennesket. Vi mener din verdighet som menneske er under press, og at teknologimaktene har klart å fraskrive seg sitt ansvar.

Sosiale medier profitterer på din tidsbruk på plattformen. Du genererer innhold, og interaksjon for plattformen, som igjen skaper livsgrunnlaget for at flere kan bli oppslukt. En tom sosial plattform er ikke spesielt sosial. Dermed er det for skaperne et nødvendig faktum at en god bruker er ekvivalent med en pålogget bruker. Det i seg selv bør gjøre oss skeptiske til slike medier. Når teknologibransjen i tillegg tjener penger på å både samle data om, og påvirke din adferd er det iallfall grunn til å sette søkelyset på bruk av teknologi. Hvem ivaretar din sikkerhet, mot mekanismene som holder deg pålogget og de som får deg til å komme tilbake?

Eksist! savner diskusjon om eksistensialistisk forsvarlig teknologi. Det er teknologi som respekterer menneskets autonomi, og råderett over egen hverdag. Valgmulighetene forsvant uten at vi fikk velge side. Fritiden står i fare for å bli hverken fri, eller oppriktig tid.  Den sosiale tvangstrøyen internettets evige tilgjengelighet legger på deg, er ikke lenger noe man kan velge vekk. Uavhengig om du mener det beriker livet ditt eller ikke, er valget tatt fra deg. Det i seg selv er problematisk.