Eksist! – For teknologisk valgfrihet.

Problemet- kort fortalt:

Teknologi er mer enn et verktøy. Teknologi er en pakke intensjoner vi bare kan håpe stemmer overens med våre egne. Likevel har vi ikke reell valgfrihet i møte med teknologien.

Hvem er du på internett? Eksist! er redd for hvordan sosiale medier former din identitet.

Hvem bestemmer over din tid? Eksist! er redd for hva som skjer med tiden når den fragmenteres i ørsmå øyeblikk.

Hvordan ser du verden? Eksist! er bekymret for din rett til din oppmerksomhet.

Eksist! mener det er feil å utvikle et samfunn der du er avhengig av teknologi som setter din identitet, tid og oppmerksomhet under press fra private aktører, uten å samtidig utvikle de verktøyene som beskytter dine interesser.

Eksist! ønsker seg verktøyene til å bevare eksistensiell valgfrihet i den digitale tidsalder.