Hopp til innholdet

Ymse

Reportasje i =Oslo

  • av

Line er intervjuet for =Oslo sitt Augustnummer. Les det her: https://www.erlik.no/det-digitale-dopet/

Innkalling til Årsmøte!

  • av

Årsmøte er Eksists høyeste myndighet og har vedtektsfestede saker å
behandle, i tillegg til andre oppkommene saker.