Hopp til innholdet

Forsinket bursdagshilsen?

  • av

For ett år og én måned siden stiftet Line Horgen Thorstad, Nayana Juliette Syed og Agnes Sverresdatter Svelland Eksist! Interesseorganisasjon for teknologisk frihet. Idéen så dagens lys på en kafé i Oslo i opphisselse over at vi alle fant gjenklang i samtalepartnernes tanker og frustrasjoner over hvilken plass mobiltelefonen tar i livene våre. Å organisere oss var vårt første skritt – for hvordan endrer man egentlig på en teknologi, forventninger og normer som utgjør det sosiale og høyst personlige fenomenet – smarttelefonen?

Som de filosofistudentene vi var, og snart med en matematikkstudenten Jonatan Winsvold på laget, gikk vi analytisk til verks: ved å forsøke å sette ord på hva vi og flere utover oss opplever som problemene knyttet til skjerm, mobil, sosiale medier og samtidig i hvordan vi kan løse dem. Neste steg var altså selvopplysning.

I løpet av sommeren 2021 leste og diskuterte vi Thomas Hylland Eriksens Øyeblikkets tyranni (2001). Der behandles samfunnets stadige akselerasjon som forårsaket av moderne kommunikasjonsteknologi. Etter hvert fikk vi også møte Eriksen selv, og diskutere hans sosialantropologiske syn på plassen teknologien tar i det sosiale livet. Hvordan tid, fokus og sosiale relasjoner som vennskap, endres til skjøre verdier som vi må vite hvordan vi skal ta vare på når vi tar i bruk mobiltelefonen som verktøy.

Møtet med Sebastian Watzl, filosof ved Universitetet i Oslo, ga oss på sin side en økt forståelse for oppmerksomhet. Oppmerksomhet er nemlig en identitetsfaktor, hvor vi retter vårt eget blikk. Og med teknologiutviklere som tjener penger på at vår oppmerksomhet rettes mot betalende merkevarer, må vi bestemme i hvilken grad vi skal tillate en så intim tilgang til oss.

Slik startet vi det vi ønsket skulle være en velinformert analyse av mobiltelefonbrukens sider. Siden har vi møtt både medieviter Peter Bae Brandtzæg, teknologi-ildsjeler Tobias Dahl og Guddbrand Eggen, samt psykolog John Petter Fagerhaug. Samtidig har vi undersøkt mekanismene bak overvåkningskapitalismen (Zuboff og Stand out of our light). Slik har vi prøvd, og har stadig som et av våre hovedfokus, å kartlegge feltet av mulige problemer ved en mobilbruk slik det oppleves av oss og svært mange andre. For ved en slags diagnostisering finner vi også hvor skoen trykker – og ikke minst hva som kan gjøres! Vår mening er den at det først og fremst er noe som må løses kollektivt, både fordi telefonen og sosiale medier er et kommunikasjonsverktøy som nødvendigvis brukes i fellesskap, og fordi det er et for stort ansvar å legge på hvert menneske, å skulle holde store teknologiselskaper på en armlengdes avstand når de er innbitt på å hindre oss. «Kollektivt» kan her både forstås som normendring og lovendring. Og i tillegg er en kollektiv endring også forårsaket av enkeltmenneskers mulighet til å ta egne valg.

I tillegg til selvopplysning, er Eksist! også en organisasjon med medlemmer. Til sammen har vi per 26. juli 2022 20 ordinære medlemmer og 3 støttemedlemmer. Altså har vi i løpet av et år blitt en gruppe som alle på et eller annet vis mener at vi trenger å bestemme oss for, bevisst, gjennomtenkt, hvordan vi skal forholde oss til smartteknologi – og som vil engasjere seg for at vi skal få til nettopp dette! I mai hadde vi vårt første åpne møte, der både medlemmer og interesserte møttes og diskuterte Eksist! Hva vi skal mene, hvem vi skal være. Altså er vi ikke lenger et lite styre med store idéer, men en kropp av mennesker som snakker sammen, og på sikt skal utgjøre en front for teknologisk frihet, med fagpersoner og andre med god kunnskap som teoretisk grunnlag. Fremover skal vi arrangere flere åpne møter, med både faglig innhold med eksterne foredragsholdere, og diskusjoner.

Styret i Eksist! er nå i gang med videre selvopplysning, men vil også fokusere mer og mer på videreformidling. En jevn flyt av leserinnlegg fra vår leder har allerede gjort flere oppmerksomme på Eksist! og våre meninger, sammen med en nettside. Vi skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi i sommer for å spisse opplysningsprosjektet, men selvfølgelig fortsette med å utnytte Lines ordkunstneri. Forsøksvis skal innflytelsen både være rettet mot den store offentlighet og politiske organer.

Vi gleder oss til å arbeide videre med Eksist!, ved både å skape et organisatorisk sterkt fundament, faglig sterkt fundament, slik at vi på kollektivt nivå gir hverandre og krever av hverandre og teknologiselskaper en frihet til å selv velge teknologiens plass i eget liv.

Alt godt,

Hilsen styret i Eksist!